top of page
Image by Startaê Team

Strategie & Implementatie

De data bekeken, het advies geleverd en de efficiëntiemogelijkheden staan klaar. Tijd voor implementatie en beheer van een mobiliteitsplan op maat van jouw bedrijf. Nood aan meer dan advies of zit er geen wagenparkbeheerder in de rangen? Wij beheren de mobiliteit van jouw bedrijf!
ondertekening Contract

Mobility Policy

Volledig, helder en duidelijk!

We helpen je een heldere en volledige mobility policy op te bouwen op maat van de onderneming.

De mobility policy is een tool om de afspraken tussen werkgever en werknemer te bevestigen.

Mobiliteitsbeheer

Image by Campaign Creators

Haal meer uit je mobiliteit zonder het tijdrovende opzoekwerk of arbeidsintensieve taken. TCOFLEET laat jou in de controlestoel zitten, maar neemt de zorgen over. Mobiliteitsovername en beheer bij TCOFLEET dekt de volledige lading met een hoop extra's:

  • Analyse van je bedrijf, werknemers en mobiliteit

  • Uitgewerkte strategieën en evaluaties op maat

  • Gebruiksvriendelijke TCO-tools

  • Snelle, concrete en efficiënte acties

  • Een professionele kijk op jouw mobiliteit

Image by Annie Spratt

Tendering

Wil je je huidige contracten optimaliseren? 

TCOFLEET zet in op ervaring en vernieuwing. We kleuren buiten de lijntjes op het vlak van vindingrijkheid, baanbrekende innovatie en grensverleggende applicaties. We zorgen voor rust en vertrouwen door onze kennis, ervaring en professionaliteit.

Marktkennis

Door de kennis, ervaring en professionaliteit waar het team van TCOFLEET op inzet, houden wij de vinger aan de pols op vlak van vernieuwing, nieuwe spelers op de markt, baanbrekende innovaties en grensverleggende applicaties.

Verschillende type leveranciers

  • Leasemaatschappijen

  • Laadinfrastructuur

  • Brandstofleveranciers

  • Platformen voor alternatieve mobiliteit

  • ....

Onafhankelijke partners

Als onafhankelijk partner helpt TCOFLEET om te vergelijken tussen de verschillende bestaande en nieuwe leveranciers.

Hoe gaan we te werk?

"Communication is the key to succes!"

Gesprek

Een doorgedreven behoefteanalyse helpt om een helder beeld te scheppen

Akkoord

Een duidelijke roadmap stelt de doelstellingen en timing helder. Zodat de verwachtingen kunnen opgevolgd worden.

Implementatie

We gaan aan de slag met de roadmap als leidraad. 

Stappenplan

1

GESPREK

Met een doelgerichte presentatie maak je kennis met TCOFLEET en leren we in één beweging de belangrijkste aspecten van je bedrijf kennen. Aan de hand van deze eerste kennismaking stellen we een prijsofferte op en krijg je een duidelijke voorstelling mee naar huis.

2

AKKOORD

We spelen kort op de bal en gaan meteen aan de slag in de interne transportkeuken van je bedrijf. In de directe actie liggen onze troefkaarten. We tekenen een routemap uit, brengen de sterktes en risico's in kaart, bespreken de eerste ideeën en stellen een evaluatie op in enkele weken tijd.

3

IMPLEMENTATIE

We volgen de routemap op, bekijken de doelstellingen op lange termijn en installeren de mobiliteitsplatformen. De operationele overname en de overschakeling naar de nieuwe strategieën verloopt vlot en efficiënt en met respect voor het DNA van je bedrijf. Met een volledig professioneel kader krijgt je mobiliteit opnieuw vleugels.

TCOFLEET berekende reeds de Total Cost of Ownership van meer dan 400.000 voertuigen
bottom of page