top of page
Federaal mobiliteitsbudget, cafetariaplan

Federaal mobiliteitsbudget

Ken je de pijlers en voordelen van het Federaal Mobiliteitsbudget? De wereld evolueert razendsnel en jouw bedrijfsmobiliteit moet mee. Laat TCOFLEET je bijstaan om het Federaal Mobiliteitsbudget te implementeren binnen jouw onderneming.

Voordelen van het federaal mobiliteitsbudget

Flexibele verloning
Minder stilstaande voertuigen
Kostenneutraal
Employee happiness

In pijler 2 kan de werknemer zijn budget spenderen aan duurzame vervoersmiddelen.

Indien men aan de voorwaarden voldoet, kan men zelfs opteren om met het Federaal Mobiliteitsbudget huisvestigingskosten zoals een lening of huur te betalen.

Pijler 2

Pijler 3 is het resterend budget dat niet werd gebruikt in pijler 1 en 2. Na aftrek van taksen (38,07%) wordt dit bedrag op de rekening van de werknemer gestort in het op eerst volgende jaar.

Pijler 3

In pijler 1 kan de werknemer ervoor kiezen om een milieuvriendelijke wagen op te nemen in zijn budget.

Pijler 1

In 2019 introduceerde de Belgische regering het Federaal Mobiliteitsbudget.

Het laat werknemers toe om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een budget, een mobiliteitsbudget.

De berekening voor het Federaal Mobiliteitsbudget kan op 2 manieren: reëel of werkelijk.

Elke rekenwijze is verbonden aan voorwaarden waarmee rekening dient gehouden te worden.

Het budget wordt uitgedrukt in Total Cost of Ownership (TCO).  Dit bedrag kan gespendeerd worden in 3 pijlers:

Wat is het federaal mobiliteitsbudget?

Heb je vragen?

Contacteer ons via de contact pagina of bel ons via het nummer +32 3 375 42 20.

We zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 17u30.

bottom of page