TCOFLEET.be tracht alles zo duidelijk en transparant mogelijk weer te geven.

Daarom deze begrippenlijst met een kort woordje uitleg.

NEDC:  New European Driving Cycle (CO 2-uitstoottest die gedateerd was en nu vervangen is door de WLTP-testprocedure)

WLTP:  Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (CO 2 -uitstoottest die dichter bij de realiteit aanleunt en sinds kort verplicht is voor alle nieuwe verkochte auto’s.)

Tot 31 december 2021 moeten de autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een theoretische NEDC-waarde berekenen op basis van de WLTP-waarde. Deze theoretische waarde wordt ook wel de gecorreleerde NEDC of “NEDC 2.0” genoemd. Ze maakt het voor de consument mogelijk om een WLTP-model objectief te vergelijken met een NEDC-model. Voor de meeste WLTP-wagens ligt de NEDC 2.0 CO 2-uitstoot een stukje hoger dan de oorspronkelijke CO2-waarde van een vergelijkbaar NEDC-model: gemiddeld tussen 5 en 16 g/km. Een voertuig dat gehomologeerd is volgens de nieuwe WLTP-test, krijgt dus tot eind 2021 twee CO 2 waarden mee: de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde. Een voertuig gehomologeerd volgens de oude NEDC-test, beschikt op haar beurt slechts over 1 CO 2-waarde (NEDC 1.0).

bron: Fleet.be

In België heeft de CO2-waarde invloed op volgende belastingen:

–  In Vlaanderen: de Belasting op Inverkeerstelling en de jaarlijkse verkeersbelasting;

–  In Wallonië: de Ecomalus (van toepassing voor uitstootwaarden vanaf 146 g/km CO 2);

–  Op federaal niveau:

  • het voordeel alle aard op bedrijfswagens met privégebruik van werknemers en zelfstandigen;
  • de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor zelfstandigen en bedrijven;
  • de solidariteitsbijdrage in de sociale zekerheid voor werkgevers.

FEBIAC, Renta en TRAXIO vroegen recent aan de federale en regionale overheden om voorlopig de “NEDC 2.0”-waarden te hanteren als basis voor de diverse belastingen voor WLTP-wagens. Het gebruik van de WLTP-waarde zou immers een forse belastingverhoging betekenen voor een recente WLTP-wagen ten opzichte van een gelijkaardig model dat nog onder NEDC getest werd.

Er werd formeel bevestigd dat de NEDC 2.0-waarden ook effectief gebruikt zullen worden tot minstens 31/12/2020 op federaal niveau (bedrijfswagens) en tot minstens 31/12/2019 op Vlaams niveau.

Het komt bijgevolg aan de volgende federale en regionale regeringen toe om een definitieve WLTP-autofiscaliteit in te voeren.

Bron: Traxio.be

TCO: Total Cost of Ownership

Tijdlijn NEDC-WLTP & Fiscaliteit (Worst case scenario)